www.www.gniotowniki.pl

Czy warto gnieść ziarna zbóż ?

CZY WARTO GNIEŚĆ ZIARNA ZBÓŻ

Efektywność płatkowania owsa w żywieniu koni.

Podstawową operacją w procesie przygotowania pasz jest rozdrobnienie zbóż pastewnych. Dla każdej grupy zwierząt stosuje się różny stopień rozdrobnienia wynikających z wymagań zootechnicznych. Badania i praktyka potwierdzają, że najbardziej efektywnym sposobem przygotowania owsa dla koni jest jego płatkowanie. Proces płatkowania pasz w gniotowniku polega na tym że, ziarno gniecione jest w dwu gładkich walcach o jednakowych średnicach.

Średnie zużycie energii elektrycznej przy rozdrabnianiu

Rodzaj rozdrabniacza

Średnie zużycie energii

[kWh]

Zużycie energii w stosunku do rozdrabniacza bijakowego [%}

Rozdrabniacz bijakowy

20

100

Rozdrabniacz walcowy

12

60

Gniotownik

6

30


 

Na podstawie wyników zestawionych w tabeli można stwierdzić że stosując gniotownik zamiast śrutownika czy też rozdrabniacza możemy obniżyć trzykrotnie koszty energii elektrycznej. Badania przeprowadzono przy płatkowaniu owsa o wilgotności 14-16 %. Wyniki badań wskazują że jakość płatków uzyskanych z gniotownika odpowiada wymaganiom. Płatki mają niewielką domieszkę części pylistych nie przekraczającą 1 %, a średnia grubość płatków wynosi 0,7 do 0,9 mm.

Owies powinien być przechowywany w silosach lub magazynach płaskich. Wilgotność przechowywanego owsa nie powinna przekraczać 14 %. Badania i praktyka wykazały że korzystniejsze jest przechowywać owies nie gnieciony. Zalecenie to wynika z przesłanek praktycznych a przede wszystkim :

- owies cały zajmuje mniej powierzchni ,

- łatwiejszy jest w przechowywaniu i transporcie,

- straty przy przechowywaniu są niewielkie.

Z wyników badań holenderskich wynika że owies gnieciony przechowywany przez ok. 15 dni traci na wartości paszowej do ok. 25 %.Wtedy to następuje utlenianie się tłuszczu oraz witamin. Gnieciony owies należy zatem wykonywać bezpośredni przed zadawaniem. Prawidłowa eksploatacja gniotownika może przynosić użytkownikowi znaczne oszczędności owsa przy żywieniu koni. Oszczędności te w/g źródeł holenderskich mogą być rzędu 25 %.Biorąc to pod uwagę można łatwo udowodnić , że nawet przy niewielkiej liczbie koni wynoszącej ok.15 sztuk koszty zakupu gniotownika zwracają się po niespełna roku. Stosowanie zatem gniotownika ze względu na małe zużycie energii oraz oszczędności wynikające z większej przyswajalności ziarna zbóż jest opłacalne.

 

 
 Powered by: www.CDX.pl